Bro över viskan - SAltemad

Tillverkning av brofundament två sidor av viskan (2015). Platsgjuten betong. 

Beställare: Servicekontoret Borås Stad

IMG_2352.jpg