Formning, armering och gjutning av stödmur. 

Vår beställare: Privat kund